Zápis + usnesení č. 1.1/2022

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 14. 06. 2022Zápis OZ č.1.1/2022 - 1/3
Zápis OZ č.1.1/2022 - 2/3
Zápis OZ č.1.1/2022 - 3/3
Usnesení OZ č.1.1/2022
Účetní závěrka 2021 - Protokol
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 -
Návrh závěrečného účtu 2021 - 1/2
Návrh závěrečného účtu 2021 - 2/2
ZoVPHO 2021 - 1/5
ZoVPHO 2021 - 2/5
ZoVPHO 2021 - 3/5
ZoVPHO 2021 - 4/5
ZoVPHO 2021 - 5/5