Zpráva o výsledku přezkoumání 2020 - formát pro nevidomé

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 10. 06. 2021Zpráva-audit Okoř 2020-nevidomi.pdf