Zápis + usnesení z mimořádného zasedání č. 5.5/2021

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 10. 06. 2021Zápis MZOZ č. 5.5/2021 - 1/2
Zápis MZOZ č. 5.5/2021 - 2/2
Usnesení MZOZ č.5.5/2021
Účetní závěrka 2020 - Protokol
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-1
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-7
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-8
Návrh závěrečného účtu 2020 - 1/2
Návrh závěrečného účtu 2020 - 2/2