Zápis + usnesení č. 6.2/2020

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 10. 07. 2020Zápis OZ č.6.2/2020 - 1/2
Zápis OZ č.6.2/2020 - 2/2
Usnesení OZ č.6.2/2020
Závěrečný účet 2019 - 1/2
Závěrečný účet 2019 - 2/2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-1
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-7
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-8
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-9
Závěrečný účet SO 2019 - 1/2
Závěrečný účet SO 2019 - 2/2