Zápis + usnesení z mimořádného zasedání č. 5.4/2020

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 03. 06. 2020Zápis MZOZ č.5.4/2020 - 1/2
Zápis MZOZ č.5.4/2020 - 2/2
Usnesení MZOZ č.5.4/2020
Účetní závěrka 2019 - Protokol
Návrh závěrečného účtu 2019 - 1/2
Návrh závěrečného účtu 2019 - 2/2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-1
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-7
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-8
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019-9