Zápis + usnesení č. 3.1/2019

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 12. 06. 2019Zápis OZ č. 3.1/2019 - 1/3
Zápis OZ č. 3.1/2019 - 2/3
Zápis OZ č. 3.1/2019 - 3/3
Usnesení OZ č.3.1/2019
Protokol o schválení účetní závěrky 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018-1
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018-2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018-3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018-4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018-5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018-6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018-7
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018-8
Návrh závěrečného účtu 2018 - 1/2
Návrh závěrečného účtu 2018 - 2/2