Zápis + usnesení č. 2/2018

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 11. 06. 2018Zápis OZ č.2/2018 - 1/3
Zápis OZ č.2/2018 - 2/3
Zápis OZ č.2/2018 - 3/3
Usnesení OZ č.2/2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017-1
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017-2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017-3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017-4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017-5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017-6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017-7
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017-8
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017-9
Protokol o schválení účetní závěrky 2017 + Návrh závěrečného