Zápis + usnesení č. 2/2017

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 11. 07. 2017Zápis OZ č.2/2017 - 1/2
Zápis OZ č.2/2017 - 2/2
Usnesení OZ č.2/2017
Závěrečný účet roku 2016
Protokol o schválení účetní závěrky 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-1
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-7
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-8
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-9
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-1