Zápis + usnesení č. 1/2017

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 09. 06. 2017Zápis OZ č.1/2017 - 1/3
Zápis OZ č.1/2017 - 2/3
Zápis OZ č.1/2017 - 3/3
Usnesení OZ č.1/2017
Protokol o schválení účetní závěrky 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-1
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-4
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-5
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-7
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-8
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-9
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016-1