Zápis + usnesení č. 2/2016

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 18. 05. 2016Zápis OZ č.2/2016 - 1/4
Zápis OZ č.2/2016 - 2/4
Zápis OZ č.2/2016 - 3/4
Zápis OZ č.2/2016 - 4/4
Usnesení OZ č.2/2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 -