Zápis + usnesení č. 2/2013

Autor: starosta <info(at)obecokor.cz>, Téma: Zápisy, Vydáno dne: 02. 04. 2013Zápis OZ č.2/2013 - 1/3
Zápis OZ č.2/2013 - 2/3
Zápis OZ č.2/2013 - 3/3
Usnesení OZ č.2/2013
Program hradu 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 -
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 -
Závěrečný účet roku 2012